ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557
 •     โรงเรียนบ้านปงสนุก ถ.จามเทวี อ.เมือง ลำปาง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านปงสนุก ถ.จามเทวี อ.เมือง ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที ่31 มีนาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-814-1122393
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านปงสนุก ถ.จามเทวี อ.เมือง ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   28/03/2557
 • หมดเขต    31/03/2557
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294