ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ
 •     เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถ จำนวน 3 คัน คันละ 4 วัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2557 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2557
 • หมดเขต    10/04/2557
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294