ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่) สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการนักท่องเที่ยว อุทยานแ่หงชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติตด่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายการพัสดุและยานพาหนะ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16(เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   01/04/2557
 • หมดเขต    08/04/2557
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294