ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นเมือง
 •     วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นเมือง จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2557
 • หมดเขต    03/04/2557
 • อ่าน   268
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294