ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ คลังพัสดุ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 และจะทำการขายทอดตลาดในวันที่ 28 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 10.30 น.
 • หน่วยงาน    สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2557
 • หมดเขต    28/04/2557
 • อ่าน   333
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294