ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
 •     กรมทางหลวง โดย แขวงการทางลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 116 ตอนป่าสัก - สะปุ๋ง - บ้านเรือน ปริมาณงาน 8 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงการทางลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    แขวงการทางลำพูน
 • วันที่ประกาศ   01/04/2557
 • หมดเขต    02/04/2557
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294