ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 •     เทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แตง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 เมษายน 2557
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/04/2557
 • หมดเขต    18/04/2557
 • อ่าน   251
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294