ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงินการคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-3807
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/04/2557
 • หมดเขต    08/04/2557
 • อ่าน   252
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294