ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อชุดสัญญาณไฟหระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 จุด
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อชุดสัญญาณไฟหระพริบพร้อมติดตั้ง จำนวน 7 จุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5335-5270 ต่อ 125
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2557
 • หมดเขต    14/05/2557
 • อ่าน   301
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294