ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคา จำนวน 2 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคา จำนวน 2 โครงการ สอบราคาซื้อเครื่องพ่น ชนิดละอองฟอง , ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุ เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-5044
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/04/2557
 • หมดเขต    08/05/2557
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294