ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2459
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/04/2557
 • หมดเขต    08/05/2557
 • อ่าน   397
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294