ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่อง Generator สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้่ง 1 ระบบ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่อง Generator สำหรับห้องปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-8496
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/05/2557
 • หมดเขต    07/05/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294