ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ต่อวัน
 •     เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ ต่อวัน จำนวน เด็ก 90 คน จำนวน 100 วัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที ่งานพัสดุ เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-1816
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/05/2557
 • หมดเขต    06/05/2557
 • อ่าน   290
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294