ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • อบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ จำนวน 2 ห้อง ที่หมู่ที่ 6 บ้านพระบาทสี่รอย และปรับเกรดลานกีฬาพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 5 ห้อง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2557
 • หมดเขต    20/06/2557
 • อ่าน   309
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294