ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     ที่ทำการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบระบายน้ำพร้อมปรับปรุงผิวจราจร ถนนค่ายลูกเสือ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานปกครอง ที่ทำการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1016
 • หน่วยงาน    ที่ทำการอำเภอเมืองเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    07/05/2557
 • อ่าน   245
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294