ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล.
 •     สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมขยายประตูเข้า ออก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1604
 • หน่วยงาน    สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    16/05/2557
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294