ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลฯ
 •     เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาจ้างก่อสร้างป้ายสำนักงานเทศบาลฯ กว้าง 2 เมตร, ยาว 6 เมตร ตามแบบแปลน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-8601
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    23/05/2557
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294