ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุเครื่องจักรชำรุด
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุเครื่องจักรชำรุด จำนวน 2 รายการ รถบรรทุก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ฝนวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7608
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    30/05/2557
 • อ่าน   308
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294