ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
 •     เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แผงกั้นจราจรชนิดบรรจุน้ำได้ แบริเออร์ หรือกำแพงน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5334-1524
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    26/05/2557
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294