ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างเหมาอาหารกลางวัน
 •     เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างเหมาอาหารกลางวัน ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1904 ต่อ 241 (ส่งเอกสารช้า)
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    07/05/2557
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294