ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
 •     เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาวัสดุการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1904 ต่อ 241
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    09/05/2557
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294