ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนมาตราวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 500 เครื่อง
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนมาตราวัดน้ำผู้ใช้น้ำ ที่มีอายุเกิน 10 ปี จำนวน 500 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1755
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/05/2557
 • หมดเขต    22/05/2557
 • อ่าน   254
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294