ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุด จำนวน 11 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรชำรุด จำนวน 11 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7608
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 กรมทางหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2557
 • หมดเขต    06/06/2557
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294