ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดของตกค้าง จำนวน 3 รายการ
 •     ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดของตกค้าง จำนวน 3 รายการ จำนวน 3 หีบห่อ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-7699
 • หน่วยงาน    ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2557
 • หมดเขต    29/05/2557
 • อ่าน   357
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294