ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาขายหม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 351 เครื่อง
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่ ประกวดราคาขายหม้อแปลงเก่าชำรุดขนาดต่างๆ จำนวน 351 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอได้ที่ แผนกบริหารพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2557
 • หมดเขต    29/05/2557
 • อ่าน   265
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294