ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง
 •      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อถ่านกัมมันต์ชนิดผง ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม จำนวน 10,000 กิโลกรัม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ พัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2557
 • หมดเขต    29/05/2557
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294