ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง
 •     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2038
 • หน่วยงาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2557
 • หมดเขต    28/05/2557
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294