ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอยและฝั่งสวนดอก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอยและฝั่งสวนดอก ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-1140
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2557
 • หมดเขต    26/05/2557
 • อ่าน   279
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294