ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5283
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   23/05/2557
 • หมดเขต    29/05/2557
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294