ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสาย Fiber Optic 1 ชุด
 •     คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตผ่านสาย Fiber Optic 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-8209
 • หน่วยงาน    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2557
 • หมดเขต    30/05/2557
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294