ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุถาวรชำรุด จำนวน 28 รายการ สินทรัพย์ชำรุด 47 รายการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุถาวรชำรุด จำนวน 28 รายการ สินทรัพย์ชำรุด 47 รายการ และมาตรวัดชำรุด 23 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานอำนวยการ งานพัสดุ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5323-4476 ต่อ 127
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) ต.ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/05/2557
 • หมดเขต    05/06/2557
 • อ่าน   270
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294