ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ปรับปรุงลำเหมือง , ก่อสร้างถนนปลอดฝุ่นคสล. , ก่อสร้างศาลเจ้าประจำหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-53442080
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง อ.หางดง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2557
 • หมดเขต    11/06/2557
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294