ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 •     คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลัง และพัสดุ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2956
 • หน่วยงาน    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2557
 • หมดเขต    04/06/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294