ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 7 รายการ
 •     ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ขายทอดตลาดซากครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 7 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5338-9228
 • หน่วยงาน    ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/06/2557
 • หมดเขต    11/06/2557
 • อ่าน   381
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294