ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 •     เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียน 3 แห่งผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง งานพัสดุเทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-7121
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/06/2557
 • หมดเขต    27/06/2557
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   
 •  



  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294