ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อตู้ kiosk สำหรับนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ จำนวน 15 ตู้
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อตู้ kiosk สำหรับนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ จำนวน 15 ตู้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5332-4968
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/06/2557
 • หมดเขต    27/06/2557
 • อ่าน   250
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294