ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จิดรถสำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อ
 •      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่จิดรถสำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อ ความยาวรวม 25.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-7502
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาบ อ.สะเมิง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/06/2557
 • หมดเขต    30/06/2557
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294