ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัรณฑ์เครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลป่าซาง
 •     โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัรณฑ์เครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลป่าซาง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5400
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   25/06/2557
 • หมดเขต    27/06/2557
 • อ่าน   278
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294