ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อพัสดุ safety stock จำนวน 43 รายการ
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ต.วักเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อพัสดุ safety stock จำนวน 43 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ แผนกบริหารทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5326-6423(ส่งเอกสารช้า)
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ต.วัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/06/2557
 • หมดเขต    20/06/2557
 • อ่าน   243
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294