ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 2 เครื่อง
 •     เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องพ่นยุงชนิดละอองฝอยละเอียด จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-4380
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2557
 • หมดเขต    07/07/2557
 • อ่าน   266
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294