ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการประชาชน
 •     เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการประชาชน อาคารเสริมเหล็ก 3 ชั้น กว้าง 15.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-1904
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/06/2557
 • หมดเขต    07/07/2557
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294