ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุุ - อุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน จำนวน 13 รายการ
 •     เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุุ - อุปกรณ์เพื่อใช้ในการผลิตวัสดุสำหรับที่ดิน จำนวน 13 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-7354
 • หน่วยงาน    เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2557
 • หมดเขต    09/07/2557
 • อ่าน   246
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294