ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดต้นพญาสัตบรรณ จำนวน 69 ต้น
 •     เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ ขายทอดตลาดต้นพญาสัตบรรณ จำนวน 69 ต้น ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5335-5270
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันป่าตอง ถนนอ้อมอำเภอ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   01/07/2557
 • หมดเขต    07/07/2557
 • อ่าน   321
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294