ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
 •     ศูนย์อนามัยทีี่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ ศูนย์อนามัยทีี่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-2740
 • หน่วยงาน    ศูนย์อนามัยทีี่ 10 ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2557
 • หมดเขต    23/07/2557
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294