ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค
 •     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้า อุปโภคบริโภค ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-2812
 • หน่วยงาน    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2557
 • หมดเขต    23/07/2557
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294