ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลเพื่อให้เช่าอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ประมูลเพื่อให้เช่าอาคารปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5392-1444 ต่อ 1120
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2557
 • หมดเขต    28/07/2557
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294