ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
 •     สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 5 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-6402
 • หน่วยงาน    สำนักชลประทานที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/07/2557
 • หมดเขต    04/07/2557
 • อ่าน   466
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294