ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อ คูลเลอร์ใส่น้ำ คูลเลอร์ไฟฟ้า และถังเก็บน้ำดื่ม
 •     เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อ คูลเลอร์ใส่น้ำ คูลเลอร์ไฟฟ้า และถังเก็บน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ 36 หน่วย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ฝ่ายฝึกวิชาชีพ เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5304-7354
 • หน่วยงาน    เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2557
 • หมดเขต    04/08/2557
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294