ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะชำรุด จำนวน 7 รายการ
 •     กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุยานพาหนะชำรุด จำนวน 7 รายการ แบตเตอรี่ ยางรถยนต์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ คลังพลาธิการ กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-7607
 • หน่วยงาน    กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2557
 • หมดเขต    08/08/2557
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294