ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดวัสดุเครืื่องสนาม จำนวน3 รายการ
 •     กองกำกับการตำรวรตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย เชียงใหม่ ขายทอดตลาดวัสดุเครืื่องสนาม จำนวน3 รายการ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ งานส่งกำลังบำรุง กองกำกับการตำรวรตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 หรือสอบถามได้ที่ 0-5301-2926
 • หน่วยงาน    กองกำกับการตำรวรตระเวนชายแดนที่ 33 อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/07/2557
 • หมดเขต    31/07/2557
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294